Zgłaszamy uwagi do Programów Współpracy z organizacjami

Brałyśmy udział w konsultacjach społecznych programów współpracy naszego lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości wypracujemy wspólnie z koleżankami i kolegami z innych organizacji w Żyrardowie i powiecie żyrardowskimi wieloletnie programy współpracy.  Tymczasem nasze uwagi do: