Zespół

Beata Maria Kwiatkowska

Beata Kwiatkowska

Specjalistka ds. komunikacji społecznej od 20 lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi. Udzielała wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu kilkuset fundacji i stowarzyszeń. Pracowała nad aktualizacją i rozwojem największej polskiej bazy organizacji trzeciego sektora (spis.ngo.pl). Działała na rzecz rozwoju poradnictwa obywatelskiego, m.in. dla Związku Biur Porad Obywatelskich współtworzyła serwis upowszechniający wiedzę o uprawnieniach obywatelskich. Jest autorką kilku poradników dotyczących samoorganizacji, artykułów w dziale „Publicystyka” portalu ngo.pl.

Absolwentka London School Of Public Relations. Pracowała m.in. w portalu ngo.pl, Związku Biur Porad Obywatelskich, Instytucie Badań Strukturalnych. Aktualnie zaangażowana w promocję Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) jako specjalistka ds. promocji oraz w rozwój Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej Sp. z o.o. w funkcji prezeski.

Poza Stowarzyszeniem Nasze Imaginarium jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz rodzimego Stowarzyszenia Klon/Jawor, w którym obecnie pełni rolę członkini Komisji Rewizyjnej.

 

Zdjęcie Adela Gąsiorowska

Adela Gąsiorowska

Prawniczka specjalizująca się w tematyce partycypacji obywatelskiej, uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania organizacji społecznych i rzecznictwa. W 2018 r. obroniła pracę magisterską pt. “Kompetencje organów stowarzyszenia i skutki ich przekroczenia”, od 2020 r. doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący paneli obywatelskich.

Autorka publikacji w czasopiśmie naukowym “Kwartalnik Trzeci Sektor” i dziale „Publicystyka” portalu ngo.pl. Organizatorka paneli obywatelskich, wcześniej m.in. koordynowała Program Rzeczniczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Latarnika Wyborczego na wybory prezydenckie w 2020 r. Członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza i Kooperatywy spożywczej „Dobrze”.

 

zdjęcie Małgorzaty Kwiatkowskiej

Małgorzata Kwiatkowska

Doświadczona menadżerka specjalizująca się w negocjacjach biznesowych, budowaniu długofalowych  relacji partnerskich, zarządzaniu operacyjnym strukturą rozproszoną oraz sprzedażą. Kierowała 100 osobowym zespołem w jednej z największych firm dźwigowych w Polsce. Odpowiadała za rekrutację, dobrą współpracę oraz coaching.

W Stowarzyszeniu zajmuje się budowaniem strategii networkingu oraz fundrisingiem.