Zakończyliśmy Kryzysowe Forum Samorządów Pogranicza

Autor: Zdjęcie autora artykułu Adela Gąsiorowska • wtorek 12 lipca, 2022

granica

Kilka słów podsumowania Inicjatywy, którą prowadziliśmy od początku roku, a której celem było zachęcenie władz samorządowych z województwa podlaskiego do podjęcia działań na rzecz realizacji praw osób uchodźczych i mieszkańców/ek regionu przygranicznego.

Kryzysowe Forum Samorządów Pogranicza zostało zainicjowane przez osoby zajmujące się prawem oraz badaniami społecznymi na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach Kryzysowego Forum od początku roku odbyliśmy kilkanaście spotkań z władzami gminnymi i powiatowymi oraz dyrekcjami szpitali powiatowych. W efekcie opracowaliśmy i rozpowszechniliśmy w przygranicznych gminach plakaty informujące mieszkańców i mieszkanki o ich prawach i obowiązkach w zakresie pomocy osobom uchodźczym. Wsparliśmy także Gminę Michałowo w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji Mobilnego Punktu Pomocy, służącego do świadczenia pomocy humanitarnej potrzebującym osobom. W najbliższych miesiącach planujemy dalej dystrybuować plakaty informacyjne oraz kontynuować współpracę ze szpitalami powiatowymi. Zamierzamy także opracować szczegółowy raport z projektu, który opublikujemy na naszej stronie.