Upubliczniamy temat niszczejących archiwów Stelli

Autor: Zdjęcie autora artykułu Nasze Imaginarium • wtorek 24 sierpnia, 2021

Dokumenty Stelli

W budynku Stelli bezpowrotnie gnie historia zakładu i ludzi, którzy tu pracowali – rodziców, dziadków mieszkańców i mieszkanek Żyrardowa.

Przesyłamy do właścicieli zabytkowego budynku dawnych Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Stella” oraz do władz miasta, szefowych i szefów instytucji kultury i organizacji społecznych zajmujących się ochroną dziedzictwa Żyrardowa informacje o niszczejących archiwach.

Dołączamy paczki z przykładowymi dokumentami, które zalewane przez deszcze niszczeją w pomieszczeniach Stelli. Wagę problemu rozumie  „Życia Żyrardowa” – lokalna gazeta, której dziennikarka Zuzanna Bożek po rozmowie z nami napisała artykuł „150-lecie Stelli – w deszczu tonie historia Żyrardowa”. Tekst można przeczytać w  30 numerze „Życia Żyrardowa” z 17 sierpnia br.

Niszczeją w Stelli

W budynku Stelli bezpowrotnie gnie historia zakładu i ludzi, którzy tu pracowali – rodziców, dziadków mieszkańców i mieszkanek Żyrardowa. Wśród dokumentów są takie, które pochodzą jeszcze z lat 50. Znajdziemy tu: akta osobowe, umowy o pracę, karty chorobowe, legitymacje i historie wypadków dawnych pracowników Stelli, patenty, wnioski racjonalizatorskie, odręcznie opracowane mapy, informacje o rewizjach, kontrolach, konkursach ku czci… cały PRL w soczewce jednego zakładu.

Informacje socjologiczne wyłaniające się z dokumentów mogłyby posłużyć do napisania niejednej pracy dyplomowej. To są materiały, które nie powinny gnić zalewane przez deszcze dostające się do pomieszczeń zabytkowego budynku przez dziurawy dach. Te dokumenty powinny być zarchiwizowane.

Do właścicieli budynku, władz Żyrardowa, instytucji kultury i organizacji społecznych

Publikujemy treść listu ws. niszczejących archiwów Stelli, który dostarczyłyśmy osobiście lub wysłałyśmy osobom mającym według nas możliwość zatroszczenia się o dokumenty żyrardowianek, żyrardowian i ich rodzin oraz ocalenia dokumentów przed śmietnikiem historii.

Szanowny Panie Prezydencie

przekazując na Pana ręce kilka dokumentów z porzuconego archiwum zakładów “Stella”, proponujemy spotkanie, podczas którego zastanowimy się z innymi adresatami niniejszego pisma, co wspólnie w obecnej sytuacji prawnej możemy zrobić, aby zachować przynajmniej część dokumentów stanowiących jedyne w swoim rodzaju świadectwo minionego czasu.

Przesłane dokumenty stanowią zaledwie niewielką część setek kilogramów archiwów od lat moknących i butwiejących w budynku Stelli. W małym, zalewanym przez deszcz pokoju odchodzi w niepamięć prawie cała powojenna historia tego obiektu, pracujących tam ludzi, sprzętów i technologii. To zaniedbane dziedzictwo historyczne naszego miasta, na pewno z Pana pomocą da się uratować.

Prosimy o kontakt na adres e-mail stowarzyszenie@naszeimaginarium.pl, aby ustalić datę spotkania.

Z poważaniem
Beata Kwiatkowska i Weronika Leczkowska
Stowarzyszenia Nasze Imaginarium

Otrzymują:

Prezes MAXX10GROUP Sp. z o. o Wojciech Żmiejko,
Członkowie Zarządu Maple Capital Sp. z o.o Antoni Karśnicki i Jędrzej Małolepszy,
Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Prezydent Miasta Żyrardowa
Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Miasta Łukasz Kasperczyk
Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka
Prezeska Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa Barbara Rzeczycka

Jak na razie cisza

Dotychczas (24.08.2021 r.) na nasze pismo z 27.07.2021 r. z dołączonymi dokumentami ze Stelli odpowiedzieli, deklarując wszelką pomoc, pan Bogusław Nietrzebka – Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz pani Barbara Rzeczycka – Prezeska Towarzystwa Przyjaciół Żyrardowa. Dziękujemy. Do Właścicieli pismo oficjalnie nie dotarło, ponieważ jak się zdaje dane adresowe w Krajowym Rejestrze Sądowym i księgach wieczystych są nieprawidłowe (jeśli któraś z naszych Czytelniczek lub Czytelników wie, na jaki adres możemy dostarczyć Właścicielom budynku pismo, prosimy o kontakt).
Władze miasta nie podjęły na razie rozmowy. Dyrektor ds. Promocji Miasta Żyrardowa, pan Łukasz Kasperczyk poinformował nas, że Stowarzyszenie otrzyma odpowiedź w trybie ustawowym. Zgodnie z naszą widzą tryb ustawowy przewiduje odpowiedź „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. Czekamy zatem cierpliwie. Z nieoficjalnych natomiast źródeł wiemy, że zostały podjęte przez Właścicieli i Urząd Miasta działania. Mamy nadzieję, że niebawem zarówno my, jak i opinia publiczna zostaniemy poinformowani, co w sprawie archiwów Stelli przedsięwzięto.
Beata Maria Kwiatkowska
Aktualizacje
  • 24.08.21 – Odpowiedź Prezydenta Miasta Żyrardowa – 26 sierpnia br. otrzymałyśmy mejlowo pismo od Prezydenta Miasta Żyrardowa pana Lucjana Chrzanowskiego, który poinformował, że do Urzędu Miasta zgłosili się właściciele budynku dawnej Stelli, deklarując chęć przekazania archiwalnych dokumentów oraz powiadamiając, że dokumenty zostały zabezpieczone. Pan Prezydent poinformował nas również, że Urząd Miasta zrobi wszystko, aby archiwa nie zginęły:

„Mogę zapewnić ze swej strony, że dołożymy wszelkich starań, by materiały archiwalne dawnych zakładów „Stella” znalazły się we właściwym miejscu, uwzględniając zarówno ich wartość historyczną, jak i obowiązek ochrony danych osobowych w nich zawartych”.

Pismo od Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Chrzanowskiego (dokument PDF – 257 KB)

  • 27.08.21 – Podziękowanie dla Prezydenta Miasta Żyrardowa i wniosek o informację publiczną – 28 sierpnia br. w odpowiedzi na pismo pana Prezydenta, zwróciłyśmy się z prośbą o uzyskanie przez Urząd Miasta od obecnych właścicieli potwierdzenia – zdjęć, zaproszenia na wizję lokalną – zabezpieczenia archiwów. W naszym przekonaniu to sprawa priorytetowa, jeśli chcemy uchronić dokumenty. Jednocześnie zwróciłyśmy się do pana Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej pisma otrzymanego przez pana Prezydenta od właścicieli budynku, o którym to piśmie poinformował nas Pan w odpowiedzi na nasz list w zakresie: udostępnienia ww. pisma oraz udostępnienia danych adresowych aktualnych właścicieli budynku, którzy skierowali do Pana ww. pismo.

Prośba o potwierdzenie zabezpieczenia archiwów i wniosek o informację publiczną (dokument PDF – 117 KB)

  • 7.09.21 – Odpowiedź Pana Prezydenta Miasta Żyrardowa. Pan Prezydent przekazał nam fragment pisma obecnych właścicieli zabytkowego budynku Zakładów Przemysłu Pończoszniczego Stella, w którym stwierdzają, że dokumenty archiwalne zabezpieczyli. Nie dostałyśmy jednak informacji, czy i jak Urząd Miasta potwierdził zabezpieczenie dokumentów, co uważałyśmy za kluczowe.

Odpowiedź od Prezydenta Miasta Żyrardowa na wniosek o informację publiczną (dokument PDF – 369 KB)

  • 17.09.21 Wymiana uwag z administratorką_em profilu nowych właścicieli zabytkowego budynku Zakładów Przemysłu Pończoszniczego Stelli @StallaNowyRozdział

Komentarze właścicieli i naszego Stowarzyszenia – całość >>

Post nowych właścieli Stella Nowe Otwarcie

  • 26.09.21 – nagranie, które otrzymała Beata Maria Kwiatkowska dokumentuje stan na 25 września br. –  gros dokumentów leży nadal niezabezpieczona pomimo zapewnień i oficjalnych pism właścicieli budynku Stelli – zobacz filmik na Facebooku

Nagranie pokazujące zaniedbane dokumenty