Pakiety podstawowe ochronne dla żyrardowianek i żyrardowian

Angażujemy się w miarę naszych możliwości w działania, które pozwolą przetrwać bezpiecznie czas związany pandemią Covid-19. Jesteśmy tam, gdzie może przydać się nasza wiedza, doświadczenie, wysiłek lub chociażby „tylko” czas. W sobotę była okazja, chociaż przelotnie, żeby spotkać się z innymi osobami, które angażują się w lokalną pomoc dla naszego miasta i okolic. Wspólnie pomagaliśmy/-łyśmy w pakowaniu i rozwożeniu podstawowych pakietów ochronnych prrzygotowanych przez Urząd Miasta.