Zespół

Beata Kwiatkowska

Beata Kwiatkowska

Przedstawicielka Stowarzyszenia Nasze Imaginarium, koordynatorka programu społecznego.

Specjalistka ds. komunikacji społecznej od 20 lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi. Udzielała wsparcia przy zakładaniu i prowadzeniu kilkuset fundacji i stowarzyszeń. Pracowała nad aktualizacją i rozwojem największej polskiej bazy organizacji trzeciego sektora. Działała na rzecz rozwoju poradnictwa obywatelskiego. Autorka kilku poradników o samoorganizacji, artykułów w dziale „Publicystyka” portalu ngo.pl.

Absolwentka London School Of Public Relations. Pracowała m.in. w portalu ngo.pl, Związku Biur Porad Obywatelskich, Instytucie Badań Strukturalnych. Aktualnie zaangażowana w promocję Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS).

Poza Stowarzyszeniem Nasze Imaginarium jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz rodzimego Stowarzyszenia Klon/Jawor, w którym obecnie pełni rolę członkini Komisji Rewizyjnej.

Adela Gąsiorowska

Adela Gąsiorowska

W Stowarzyszeniu Nasze Imaginarium koordynatorka współpracy z organizacjami społecznymi.

Prawniczka specjalizująca się w tematyce partycypacji obywatelskiej, uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania organizacji społecznych i rzecznictwa. W 2018 r. obroniła pracę magisterską pt. “Kompetencje organów stowarzyszenia i skutki ich przekroczenia”, od 2020 r. doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący paneli obywatelskich.

Autorka publikacji w czasopiśmie naukowym “Kwartalnik Trzeci Sektor” i dziale „Publicystyka” portalu ngo.pl. Organizatorka paneli obywatelskich, wcześniej m.in. koordynowała Program Rzeczniczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Latarnika Wyborczego na wybory prezydenckie w 2020 r. Członkini OZZ „Inicjatywa Pracownicza” i Kooperatywy spożywczej „Dobrze”.

Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

W Stowarzyszeniu koordynatorka współpracy z biznesem.

Doświadczona menadżerka specjalizująca się w negocjacjach biznesowych, budowaniu długofalowych relacji partnerskich, zarządzaniu operacyjnym strukturą rozproszoną oraz sprzedażą. Kierowała 100 osobowym zespołem w jednej z największych firm dźwigowych w Polsce. Odpowiadała za rekrutację, dobrą współpracę oraz coaching.


Wojciech Lipiński

Wojciech Lipiński

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczył się także w Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

Na co dzień członek i pracownik Stowarzyszenia Klon/Jawor zajmujący się w portalu organizacji pozarządowych ngo.pl administrowaniem największej polskiej bazy organizacji trzeciego sektora oraz wydawaniem profili społecznościowych ngo.pl na Facebooku i Instagramie.

Autor wielu fotoreportaży publikowanych na łamach portalu ngo.pl, dokumentujących działalność organizacji społecznych. Pomysłodawca i autor cyklu fotograficznego “Społeczny wehikuł czasu”, zbierającego archiwalne fotografie pokazujące przedwojenną działalność społeczną i charytatywną.

Szymn Górka

Szymon Górka

Matematyk, doktorant Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Nominowany zespołowo do nagrody Grand Press 2021 w kategorii “dziennikarstwo śledcze” za pracę analityczną przy cyklu “Partia i spółki”.

Joanna Bruks

Opis w trakcie przygotowania…