Działania

Działamy pod hasłem „sztuka zaangażowania”, bo jesteśmy przekonani, że zaangażowanie w sprawy społeczne jest sztuką sama w sobie nadającą dodatkowy wymiar naszemu życiu. Mamy poczucie współodpowiedzialności za wspólne dobro. Widzimy w dziedzictwie – w historii i kulturze Żyrardowa – wartości, które warto chronić i pielęgnować. Kompasem dla naszych działań jest wrażliwość społeczna.


Mapa rzemieślniczek i rzemieślników Żyrardowa

Z myślą o o ratowaniu ginących zawodów opartych na rzemiośle oraz o ułatwieniu kontaktu mieszkańców i mieszkanek Żyrardowa z lokalnie działającymi rzemieślnikami i rzemieślniczymi stworzyliśmy mapę zakładów rzemieślniczych w naszym mieście.

Mapa rzemieślniczek i rzemieślników została wzbogacona o sylwetki cenionych i lubianych rzemieślników i rzemieślniczek. Nasze spotkania z rzemieślnikami były okazją nie tylko do rozmowy o pracy poszczególnych osób, ale też o historii danego rzemiosła, a także historii naszego miasta miasta. W przyszłości chcemy ją wzbogacić o kolejne rzemiosła i nowe zakłady.

Projekt sfinansowany z budżetu Miasta Żyrardowa.


Mapa stowarzyszeń i fundacji w Żyrardowie

Stworzyliśmy również mapę stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Żyrardowie. Mapę można przeszukiwać, wybierając główne obszary działań organizacji, po nazwie lub „przechodząc” ulicami miasta. Zapraszamy do korzystania i aktualizowania jej razem z nami.

Mapę organizacji społecznych powstała, aby ułatwić kontakt między organizacjami a mieszkańcami i mieszkankami Żyrardowa.

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Konsultacje dla organizacji i grup nieformalnych

Oferujemy nieodpłatne konsultacje dla stowarzyszeń i fundacji oraz grup nieformalnych potrzebujących wsparcia w spraw organizacyjno-prawnych (zakładanie organizacji, wybór formy prawnej, rejestracja, bieżące działania, prawa i obowiązki organizacji, dostęp do informacji publicznej, zbiórki publiczne, organizacja zgromadzeń itp.).

Osoby, organizacje, które potrzebują konsultacji, prosimy o zgłoszenia z krótkim opisem sprawy na adres mejlowy: stowarzyszenie@naszeimaginarium.pl

Wczoraj…

Rozpoczęłyśmy_liśmy działalność od wspierania lokalnych organizacji społecznych pod względem organizacyjno-prawnym (pomocy przy rejestracji i zgłaszaniu zmian w KRS, wznowieniu działalności po latach zawieszenia, zmianach statutu, przeprowadzeniu walnego zgromadzenia itd.) Pandemia sprawiła, że skupiłyśmy_liśmy się na organizowaniu i stwarzaniu przestrzeni do samopomocy. Zorganizowałysmy_liśmy pomoc dla Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w postaci 50 wysokiej jakości przyłbic wykonanych na naszą prośbę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podobną pomoc zorganizowałyśmy_liśmy – tym razem od darczyńców prywatnych i sympatyków Stowarzyszenia – dla Ochotniczej Straży Pożarnej (przyłbice, maseczki). Prowadziliśmy akcję „Żyrardów szyje maseczki dla medyków”, założyliśmy i prowadzimy otwartą grupę na Facebooku dla lokalnej społeczności Widzialna Ręka Żyrardów i Okolice.