O nas

Jesteśmy grupą, której bliskie są troska o dobro wspólne, szacunek dla różnorodności i demokracji. Zależy nam na wzmacnianiu postaw solidarności i wrażliwości społecznej. Zabiegamy o ochronę dziedzictwa kulturowego Żyrardowa i okolic. Działamy na rzecz wyrównywania szans, wzrostu wiedzy o prawach obywatelskich oraz współdecydowania mieszkanek i mieszkańców Żyrardowa o sprawach miasta. Chętnie wspieramy bliskie naszym celom inicjatywy lokalnych organizacji oraz osób niezrzeszonych.
Działamy w ramach dwóch programów:

 • Program Społecznego,
 • Programu Wsparcia dla Organizacji Społecznych.

Nasze cele

 1. Kształtowanie postaw wrażliwości społecznej i solidarności m.in. poprzez działania łączące edukację, kulturę i sztukę;
 2. Rozwijanie i promowanie postaw obywatelskich;
 3. Działania na rzecz równości szans, poszanowania godności osoby ludzkiej oraz praw człowieka i obywatela;
 4. Wspieranie aktywności obywatelskiej dla dobra wspólnego podejmowanej nie dla zysku (not for profit);
 5. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. Wzmacnianie potencjału organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w strategicznych obszarach działania, w szczególności w komunikacji społecznej oraz wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych działania trzeciego sektora;
 7. Upowszechnianie dorobku organizacji społecznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dane rejestrowe. Konto bankowe

Jesteśmy organizacją społeczną zarejestrowaną jako stowarzyszenie zwykłe w starostwie powiatowym w Żyrardowie. Figurujemy w ewidencji starostwa pod numerem 19.

 • Regulamin, na podstawie którego działamy – link do dokumentu PDF >>
 • Data powstania: 17.12.2019
 • REGON: 386 119 414
 • NIP: 838 18 73 053
 • Numer konta bankowego: 78 1140 2004 0000 3502 8081 8758