O nas

Nasze Imaginarium to żyrardowska przestrzeń działań społecznych i twórczych. Odkrywamy wszystko co dobre w naszej lokalności i peryferyjności i wokół tego budujemy zaangażowaną społeczność. Najbardziej jesteśmy znani z działań promujących lokalne zakłady rzemieślnicze. Zobacz nasze działania.

Program Nasze Imaginarium prowadzi Fundacja Instytut Imagistyki Społecznej (FIIS). Fundacja przejęła i kontynuuje działania Stowarzyszenia Nasze Imaginarium. Za działania FIIS odpowiada Beata Kwiatkowska, która zakładała i kierowała działaniami Stowarzyszenia, dzięki czemu zostanie zapewniona spójność kolejnych projektów.


***
Strona www.naszeimaginarium.pl powstała i działa dzięki dotacjom z programu Mazowsze Lokalnie. Mazowsze Lokalnie udziela wsparcia młodym organizacjom pozarządowym oraz grupom nieformalnym i samopomocowym działającym na terenie województwa mazowieckiego. Dowiedz się więcej.

Logo Mazowsze Lokalnie