Wspieramy powstanie Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych

Działając wspólnie, możemy więcej. Dlatego dołączyliśmy do Federacji, która łączy lokalne stowarzyszenia i fundacje.
W Żyrardowie 15 organizacji społecznych połączyło swoje siły i pod wspólnym szyldem postanowiło rozwijać współpracę, tworzyć nowe inicjatywy i wzmacniać partnerski dialog z samorządem lokalnym. Tak powstała Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”.  Na datę powołania Federacji wybraliśmy 27 lutego, ponieważ tego dnia przypada Światowy Dzień Organizacji Społecznych.
 – Uznaliśmy, że to doskonała data na zwieńczenie kilkumiesięcznych spotkań, rozmów i konsultacji o współpracy i utworzeniu nowego podmiotu – mówił Jakub Kamiński, który przewodniczył zebraniu. Podczas zebrania delegaci lokalnych organizacji przyjęli uchwałę o utworzeniu nowej organizacji, zaakceptowali statut oraz wybrali zarząd i komisję rewizyjną.
W skład zarządu weszli:
• Jakub Kamiński
• Krystyna Lenarczyk
• Marcin Rosiński
• Katarzyna Niewczas
• Włodzimierz Dzierzbicki
W skład komisji rewizyjnej weszli:
• Beata Kwiatkowska
• Jerzy Kwaczyński
• Ks. Łukasz Owsianko sdb
Więcej informacji o Federacji na stronie – www.dzialajmy.org.pl
tort z napisem działajmy