Wspieramy powstanie Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych

Autor: Zdjęcie autora artykułu Nasze Imaginarium • czwartek 28 lutego, 2019

W Żyrardowie 15 organizacji społecznych połączyło swoje siły i pod wspólnym szyldem postanowiło rozwijać współpracę, tworzyć nowe inicjatywy i wzmacniać partnerski dialog z samorządem lokalnym. Tak powstała Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”.  Na datę powołania Federacji wybraliśmy 27 lutego, ponieważ tego dnia przypada Światowy Dzień Organizacji Społecznych.

Działając wspólnie, możemy więcej. Dlatego dołączyliśmy do Federacji, która łączy lokalne stowarzyszenia i fundacje.
 
 – Uznaliśmy, że to doskonała data na zwieńczenie kilkumiesięcznych spotkań, rozmów i konsultacji o współpracy i utworzeniu nowego podmiotu – mówił Jakub Kamiński, który przewodniczył zebraniu. Podczas zebrania delegaci lokalnych organizacji przyjęli uchwałę o utworzeniu nowej organizacji, zaakceptowali statut oraz wybrali zarząd i komisję rewizyjną.
 
 
W skład zarządu weszli:
• Jakub Kamiński
• Krystyna Lenarczyk
• Marcin Rosiński
• Katarzyna Niewczas
• Włodzimierz Dzierzbicki
 
W skład komisji rewizyjnej weszli:
• Beata Kwiatkowska
• Jerzy Kwaczyński
• Ks. Łukasz Owsianko sdb
 
 
Więcej informacji o Federacji na stronie – www.dzialajmy.org.pl